Om oss

Vad är Finnupp.nu?

Finupp.nu är en uppfinnartävling som vill främja barns experimentella och innovativa förmågor. Det är visserligen en tävling med priser till vinnarna men målet är främst att få så många deltagare som möjligt och skapa en väg för lärare och fritidspersonal att öka det kreativa tänkandet hos barnen.

Vem kan vara med och tävla?

Från det år man fyller 6år till det år man fyller 9år kan man vara med i tävlingen. Det går att tävla tillsammans i grupp eller helt själv. Däremot finns det två kategorier där domarna skiljer på små/stora grupper.

Är det över 10 personer i en grupp tävlar man i klassen ”Stora Uppfinnaren” och är tävlar man själv eller i mindre grupp tävlar man i ”Uppfinnaren”. Priserna är lika och det är möjligt att tävla i bägge klasserna om man vill.

Barnen får ta hjälp av vuxna när de skapar sin uppfinning men idén ska komma från dem och presentationen av uppfinningen sker helt och hållet av barnen.

När genomförs tävlingen?

Finnupp.nu sträcker sig över fyra månader. Anmälan kan ske från början av februari fram till 2 veckor innan slutdatum, sista maj. Anmälan sker via hemsidan och är alltid kostnadsfri.

En fördel är att anmäla sig under februari eftersom Finnupp.nu skickar ut nyhetsbrev med tips, idéer och intervjuer en gång i veckan under hela anmälningstiden. Tanken är att dessa nyhetsbrev ska skapa ett större intresse för det kreativa skapandet.

Vilka är domare?

Vilka som är domare varierar år från år. Till viss del är det representanter från de företag som sponsrar tävlingen med priser. Det brukar även vara någon känd person som barnen känner igen samt någon från näringslivet.

Vad avgör vem som vinner?

En uppfinning är något om inte funnits förr. Det är nytänkande och nyskapande. Framförallt ser juryn till hur nyskapande saken är. Men man ser även till funktion, estetik och hållbarhet. Sen handlar det också om att presentera sin uppfinning på ett sätt så att juryn förstår vikten av den. Allt för många uppfinnare har skapat uppfinningar som omvärlden bara skakat på huvudet åt…

Kreativitet, Nyskapande, Funktion, Presentation.

Vad kan man vinna?

I både ”Uppfinnaren” och ”Stora Uppfinnaren” är priset ett presentkort hos en större elektronikkedja. Priser ges till de tre bästa bidragen.

De tre bästa bidragen i ”Stora Uppfinnaren” får även en heldag på Tekniska Muséet i Stockholm.